Višji grafični oblikovalec – Lin Ya Yun

2 Comments

林雅韻 TBOSS ~ 使用燕侯堂茶葉留影

 • Ali industrijo:平面設計

 • 中國書法老師(國家書法十級)

 • Hou Yan Tang特邀設計師

 • 專業平面設計師

 • 專業攝影師

 • QQ / mikro pismo : 915887268


 1. nikiYIng

  厉害哟饭老师将来多多指教

  2017年2月24日 11:43来自iPhone 回复
 2. Hou Yan Tang

  飯老師超級上相本人和照片一樣有氣質

  2017年2月24日 09:20 回复